CEIR
CEIR Concertat
CEIR Grau mitjà
CEIR Grau Superior
CEIR Altres
serveis
ARCO
ARCO Concert
ARCO Grau Mitjà
ARCO Grau Superior
serveis

CEIR-ARCO Villarroel: C. Villarroel 5-7, 08011 Barcelona. Tlf: 934233086. ceir@ceir-arco.org
CEIR-ARCO Aragó: C. Aragó 135, 08015 Barcelona. Tlf: 933233523. arco@ceir-arco.org
 

 

Carrosseria Electromecànica de vehicles Cures auxiliars d'infermeria Farmàcia Automoció Documentació sanitària Interpretació llengua de signes Integració social Educació infantil PQPI Instal·lacions elèctriques Educació infantilIntegració social Sistemes electrotècnics Qui sóm On sóm oferta Informació info@ceir-arco.org Ceir-Arco