CEIR
CEIR Concertat
CEIR Grau mitjà
CEIR Grau Superior
CEIR Altres
  • Informació general
  • Mòduls 1r curs
  • Mòduls 2n curs
  • Dual (Mòdul 0)
  • Accés a ...
ARCO
ARCO Concert
ARCO Grau Mitjà
ARCO Grau Superior
 
 
CEIR-ARCO Villarroel: C. Villarroel 5-7, 08011 Barcelona. Tlf: 934233086. ceir@ceir-arco.org CEIR-ARCO Aragó: C. Aragó 135, 08015 Barcelona. Tlf: 933233523. arco@ceir-arco.org
 

 

Carrosseria Electromecànica de vehicles Cures auxiliars d'infermeria Farmàcia Automoció Documentació i administració sanitàries Mediació comunicativa Integració social Educació infantil PQPI Prova d'accés Instal·lacions elèctriques Educació infantilIntegració social Sistemes electrotècnics Qui sóm On sóm Secretaria oferta Informació info@ceir-arco.org Ceir-Arco