CEIR
CEIR Grau mitjà
CEIR Grau Superior
CEIR Altres
  Què és pot aconseguir?
  Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.
  S'adreça
 

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

  Com funciona?
 

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

  Carta de compromís del centre
 

Sol·licitud

  Les  sol·licituds es faran del dia 13 de gener al  del 24 de gener de 2020 a la secretaria del centre.
  (S'admetran sol·licituds fora de termini segons disponibilitat centre)
  Oferta de places
 
Família professional Places
CFGM Cures auxiliars d’infermeria 1
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 1
CFGS Documentació i administració sanitàries 1
CFGS Eduació infantil 1
CFGS Integració social 1
CFGS Mediació comunicativa 1
  Com es pot sol·licitar aquest servei?
 

El full de sol•licitud del servei de reconeixement està disponible aqui i a la secretaria.

La sol•licitud del servei es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre.

Es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i per crèdits pels títols LOGSE.

  Període d’admissió de les sol·licituds
  Del 13 de gener al 24 de gener de 2020.
  Criteris d’admissió
  L’ordre d’admissió, es realitzarà d’acord amb l’ordre de inscripció.
  Publicació de les llistes d’admesos
  31 de gener de 2020.
  Lliurament de documentació
  Del 31 de gener al 7 de febrer de 2020.
 
 • Full de sol•licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 
  Preu del servei
 
 • Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€.
 • Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€

S’hauran de fer efectius en el moment de presentar la documentació. L' ingrés es farà al compte: ES69 2100 0429 6002 0026 2873

  Calendari
 
 • Data d’inici: 10 de febrer de 2020.
 • A partir del 10 de febrer s’iniciaran les sessions de reconeixement. Rebreu un correu amb el calendari previst per a cada sessió.
 • La convocatòria també es farà pública al taulell d’anuncis de l’escola .
 • En cas que no pugueu assistir a una sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.
 • La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.
 • Només s’ admetran com a justificants els fets documentats i amb caràcter obligatori.

CEIR Concertat
Moodle CEIR
Facebook CEIR
   

CEIR-ARCO Villarroel: C. Villarroel 5-7, 08011 Barcelona. Tlf: 934233086. ceir@ceir-arco.org CEIR-ARCO Aragó: C. Aragó 135, 08015 Barcelona. Tlf: 933233523. arco@ceir-arco.org
 

 

Carrosseria Electromecànica de vehicles Cures auxiliars d'infermeria Farmàcia Automoció Documentació sanitària Interpretació llengua de signes Integració social Educació infantil PQPI Prova d'accés Moodle Facebook Qui sóm On sóm Secretaria oferta Informació info@ceir-arco.org