CEIR
CEIR Grau mitjà
CEIR Grau Superior
CEIR Altres
FP DUAL
CEIR-ARCO ha iniciat programes de FP Dual.
És una modalitat de formació professional en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.

Més de 35 anys formant professionals

 
CEIR-ARCO des de fa més de 35 anys forma professionals competents i capaços de donar resposta als nous reptes amb una actitud creativa. L'escola es defineix oberta i plural en tots els seus àmbits, i s'ha format amb la participació i la cooperació de tots els seus integrants.

Obtenció directa Carnet Instal·lador/a

 

CQI IBTB: amb els estudis del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

CQI IBTE: amb els estudis del CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats.
Novetat:
Accés a Grau Superior:

Accés directe amb títol de técnic (Grau Mitjà)

Resolució ENS/4988/2016

 

Servei d'assessorament en la Formació Professional
El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir-ho.
Servei de reconeixement acàdemic dels aprenentatges
S'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.
compartim youtube APS
ARCO
ARCO Grau Mitjà
ARCO Grau Superior
 
 
Erasmus erasmus
Carta Erasmus
Erasmus Charter
Agenda 21
 
Moodle CEIR Moodle ARCO
Reconeixement CEIR Reconeixement ARCO
   

   
 
CEIR-ARCO Villarroel: C. Villarroel 5-7, 08011 Barcelona. Tlf: 934233086. ceir@ceir-arco.org CEIR-ARCO Aragó: C. Aragó 135, 08015 Barcelona. Tlf: 933233523. arco@ceir-arco.org
 

 

Carrosseria Electromecànica de vehicles Cures auxiliars d'infermeria Farmàcia Automoció Documentació sanitària Interpretació llengua de signes Integració social Educació infantil PQPI Prova d'accés Moodle Moodle Instal·lacions elèctriques Educació infantilIntegració social Sistemes electrotècnics info@ceir-arco.org Informació Secretaria Oferta On sóm Qui sóm