CEIR
CEIR Grau mitjà
CEIR Grau Superior
CEIR Altres
serveis

40 Anys Formant Professionals

L’escola CEIR-ARCO celebra enguany el 40è aniversari. Des de la seva fundació treballem perquè la nostra oferta educativa respongui a les necessitats de les persones i del mercat laboral. El nostre objectiu ha estat sempre Formar Professionals capaços d’adaptar-se als reptes de la societat actual sempre en constant procés de canvi. Al llarg de l’any es duran a terme activitats culturals i esportives centrades en aquesta commemoració.

MATRÍCULA OBERTA
P.F.I. totalment gratuit

El Departament d'Ensenyament atorga al centre subvenció per la gratuitat del P.F.I. Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers

    Amb el suport de          

Accés a Grau Superior:

Accés directe amb títol de técnic (Grau Mitjà).  
Resolució ENS/783/2017  
 
Obtenció directa Carnet Instal·lador/a  
CQI IBTB: amb els estudis del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques.  
CQI IBTE: amb els estudis del CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats.  
FP DUAL

És una modalitat de formació professional en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.

Servei d'assessorament en la Formació Professional
El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir-ho.
Servei de reconeixement acàdemic dels aprenentatges
S'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.
ARCO
ARCO Grau Mitjà
ARCO Grau Superior
 
Carta Erasmus
Erasmus Charter
Moodle CEIR Moodle ARCO

CEIR-ARCO Villarroel: C. Villarroel 5-7, 08011 Barcelona. Tlf: 934233086. ceir@ceir-arco.org CEIR-ARCO Aragó: C. Aragó 135, 08015 Barcelona. Tlf: 933233523. arco@ceir-arco.org

 

Carrosseria Electromecànica de vehicles Cures auxiliars d'infermeria Farmàcia Automoció Documentació sanitària Interpretació llengua de signes Integració social Educació infantil PQPI Moodle Moodle Instal·lacions elèctriques Educació infantilIntegració social Sistemes electrotècnics Qui sóm On sóm Oferta Secretaria Informació info@ceir-arco.org Escoles + sostenibles Alianza para la FP Dual Erasmus +